Senin, 29 Agustus 2011


Abbad bin BisyirYang selalu disertai cahaya Allah, ahli ibadah yang tekun, dermawan dan mu'min sejati.
 Abbas Nama sahabat, berani, singa
 Abbas bin 'Abdul MuthalibPengurus air minum untuk kota suci Mekkah dan Madinah (Haramain)
 Abdullah bin AbbasUlama umat Islam, yang memiliki otak cerdas, hati yang mulia dan pengetahuan yang luas
 Abdullah bin 'Amr bin AshYang tekun beribadah dan bertaubat
 Abdullah bin Mas'udYang pertama kali mengumandangkan Al Qur'an dengan suara merdu
 Abdullah bin UmarOrang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, putra Umar bin Khattab.
 Abdullah bin ZubairPahlawan dalam pertempuran di Afrika, Andalusia dan Konstantinopel
 Abdullah Ibnu RawahahSemboyannya: jika kau tidak gugur dimedan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang
 Abdurrahaman bin 'AufSaudagar yang sukses, seorang mu'min yang bijaksana, hartawan dan dermawan
 Abdurrahman bin Abi BakarPahlawan sampai saat terakhir
 Abu Ayyub Al AnshoriPejuang diwaktu senang atau susah
 Abu Bakar Nama sahabat
 Abu Bakar AshshiddiqLelaki pertama yang masuk Islam, sahabat karib Rasulullah saw sejak kecil
 Abu Darda'Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa
 Abu Dzar AlghifariTokoh gerakan hidup sederhana dari Ghifar, yaitu kabilah yang biasa menempuh jarak jauh
 Abu HurairahOtaknya menjadi gudang perbeNama-nama dari Asmaul Husnaaraan pada masa wahyu, sumber periwayatan hadits
 Abu Jabir 'Abdullah bin 'Amr bin HaramSeorang yang yang dinaungi oleh malaikat.
 Abu Musa Al Asy'ariPanglima dan gubernur di Bashrah, kepercayaan dan kesayangan Rasulullah
 Abu Sufyan bin HaritsSaudara sepupu Nabi saw, ahli syair
 Abu 'Ubadah Ibnul JarrahOrang kepercayaan umat Menjadi panglima besar Syria
 Albarra' bin MalikYang mempunyai semboyan hidup 'Allah dan Surga'
 Ali bin Abi ThalibAnak/ pemuda pertama yang masuk Islam, disebut Dzulfikar
 Ammar bin YasirSeorang tokoh penghuni surga, berasal dari Yaman, ahli tentang bahasa rahasia dan bisikan ghaib
 Amr bin 'AshPembebas Mesir dari cengkraman Romawi
 Amr ibnul JamuhYang mengatakan: 'Dengan cacat pincangku ini, aku bertekat merebut surga'
 Bilal Nama sahabat
 Bilal bin RabahMuadzdzin Rasulullah, lambang persamaan derajat, budak dari Habsyi yang dimerdekakan Abu Bakar
 Dhomrah Nama sahabat
 Habib bin ZaidLambang percintaan dan pengorbanan
 Tsabit bin QaisJuru bicara Rasulullah
 Ubadah bin ShamitTokoh yang gigih menentang penyelewengan, salah seorang tokoh Anshor
 Ubai bin Ka'abUcapan selamat dari Rasulullah: 'Selamat bagimu hai Abdul Mundzir atas ilmu yang kamu capai'
 Umair bin Sa'adTokoh yang tak ada duanya, seorang yang zahid dan abid
 Umair bin WahabJagoan Quraisy yang berbalik menjadi pembela Islam yang gigih
 Umar Nama sahabat
 Umar bin KhattabOrang pertama yang mendapat gelar Amirul Mu'minin, pemimpin yang terkenal keadilannya.
 Usaid bin HudhairPahlawan dari Saqifah, yang memiliki otak cemerlang dan hati yang tenang
 Usamah bin ZaidYang mendapat gelar 'Kesayangan, putera dari kesayangan'
 Utbah bin GhazwanMuhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, seorang zahid
 Utsman bin AffanDapat gelar Dzunurain (pemilik dua cahaya) karena mengawini dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kultsum
 Utsman bin Mazh'unYang pernah mengabaikan kesenangan duniawi
 Zaid bin HaritsahTak ada orang yang lebih dicintainya dari pada Rasulullah, orang kedua yang masuk Islam
 Zaid bin TsabitPenghimpun kitab suci Al Qur'an
 Zaid ibnul KhattabRajawali pertempuran Yamamah, menghancurkan pasukan Musailamah Al Kadzadzab
 Zubair bin 'AwwamPembela Rasulullah saw
Hamzah bin Abdul MuthalibSinga Allah, berfikiran cerdas dan berpendirian keras dan tegas
 Hudzaifah Ibnul YamanSeteru kemunafikan kawan keterbukaan, pahlawan dibidang hikmat
 Huzaifah Nama sahabat
 Huzaimah Nama sahabat
 Imran bin HushainYang diutus ke Bashrah oleh khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan tentang Islam
 Jaafar Nama sahabat
 Ja'far bin Abi ThalibJasmani dan perangainya mirip Rasulullah, Juru bicara yang lancar dan sopan di Ethiopia
 Khabbab bin AratsGuru besar dalam berqurban, ahli membuat pedang masa Jahiliyyah
 Khalid bin sa'id bin 'AshAnggota pasukan berani mati angkatan yang pertama
 Khalid Ibnul WalidYang selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alpa, panglima Islam yang sangat berani
 Khubaib bin 'AdiPahlawan yang syahid di kayu salib
 Miqdad bin 'AmrPelopor barisan berkuda dan ahli filsafat, nama asalnya Miqdad Ibnul Aswad
 Mu'adz bin JabalCendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.
 Muawiyah Nama sahabat
 Muaz Nama sahabat
 Mush'ab bin 'UmairDuta Islam yang pertama, tampan dan penuh semangat kepemudaan
 Omar Nama sahabat
 Qeis bin Sa'ad bin 'UbadahAhli tipu muslihat Arab yang paling lihai (masa jahiliah), pemberani disemua medan tempur.
 Sa'ad bin Abi WaqqashSinga yang menyembunyikan kukunya, masuk Islam ketika berumur 17 tahun
 Sa'ad bin Mu'adzYang dikatakan kepadanya oleh Rasulullah: 'Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amir'
 Sa'ad bin UbadahPembawa bendera Anshar, seorang yang mahir dalam memanah
 Sa'id bin 'AmirPemilik kebesaran dibalik kesederhanaan, walikota Homs dimasa khalifah Umar bin Khattab
 Salamah bin Al AkwaPahlawan pasukan jalan kaki, ahli memanah, melempar tombak dan lembing
 Salim, Maulana Abu HudzaifahSebaik-baik pemikul Al Qur'an
 Salman AlfarisiPencari kebenaran dari Persi
 Shuhaib bin DinarAbu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba.
 Sufyan Nama sahabat
 Suheil bin 'AmmarPemaaf, pemurah, banyak shalat, puasa dan sedekah serta membaca Al Qur'an
 Thalhah bin 'UbaidilahPahlawan perang Uhud, yang mendapat gelar 'Si baik hati', pemurah dan dermawan
 Thufail bin 'Amr Ad DausiPenyair, pembela Islam melalui syair


Tidak ada komentar:

Posting Komentar